Søknad om kommunale fotballbaner/friidrettsanlegg til trening sommersesongen 2018

INAKTIVT - SKJEMA ENNÅ IKKE KLART

Vennligst les veiledningen for hvordan skjemaet skal fylles ut før du går i gang.

Kontaktinformasjon

Laget/foreningens navn:
v/ leder:
Laget/foreningens adresse:
Postnr. Poststed
Lagets e-post adresse
Alternativ e-post adresse
Kontaktperson:
Telefon arb Telefon priv Mobil
Type lag/forening (merk av):
Idrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Bedriftsidrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Mosjonsgruppe med eget styre  
Annen kulturorganisasjon med eget styre  
Aktivitet i regi av Sandnes kommune  
Annen organisasjon (spesifiser)  

 
Ønsket fotballbane/friidrettsanlegg

Dersom lag søker om bruk av flere baner/anlegg på vegne av ulike grupper, må det fylles ut ett skjema for hvert treningssted.

Følgende tid/dag ønskes:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Fra klokken
Til klokken

Oppgi de treningsgrupper som skal benytte fotballbanen/friidrettsanlegget:

Alder Antall
lag
Antall
personer
totalt
Aktivitet/
nivå
Antall
økter
pr. uke
Varighet
pr. økt

Særlige opplysninger (max 1000 Tegn - tegn igjen):

Det bekreftes at alle opplysninger gitt i denne søknaden er korrekte,
og at styret i laget/foreningen har sendt denne søknaden:

Disse opplysninger bekreftes av leder: (skriv inn navn):