Søknad om bruk av kommunale fotballbaner/friidrettsanlegg til arrangement sommersesongen 2018

Vennligst les veiledningen for hvordan skjemaet skal fylles ut før du går i gang.

Laget/foreningens navn:
v/ leder:
Laget/foreningens adresse:
Postnr. Poststed
Lagets e-post adresse
Alternativ e-post adresse
Kontaktperson:
Telefon arb Telefon priv Mobil
Type lag/forening (merk av):
Idrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Bedriftsidrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Mosjonsgruppe med eget styre  
Annen kulturorganisasjon med eget styre  
Aktivitet i regi av Sandnes kommune  
Annen organisasjon (spesifiser)  

Type arrangement:
Forventet antall deltakere:
Forventet antall tilskuere:

Fotballbane/Friidrettsanlegg Dato
(dd.mm.åååå)
Ukedag Fra klokke
(tt:mm)
Til klokke
(tt:mm)
Husk å søke om nødvendig tid til klargjøring og etterarbeid.
Det må søkes spesielt om bruk av svinghus, kiosk, midthus, målhus og mediahus. Benytt felt nedenfor.

Kort beskrivelse av arrangementet (max 1000 Tegn - tegn igjen):

Det bekreftes at alle opplysninger gitt i denne søknaden er korrekte,
og at styret i laget/foreningen har sendt denne søknaden:

Disse opplysninger bekreftes av leder: (skriv inn navn):