Søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med Park og idrett.