Søknad om treningstid i idrettshall/svømmehall sesongen 2019/2020

Kontaktinformasjon

Laget/foreningens navn:
v/ leder:
Laget/foreningens adresse:
Postnr. Poststed
Lagets e-post adresse
Kontaktperson:
Telefon arb Telefon priv Mobil
Type lag/forening (merk av):
Idrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Bedriftsidrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Mosjonsgruppe med eget styre  
Annen kulturorganisasjon med eget styre  
Aktivitet i regi av Sandnes kommune  
Annen organisasjon (spesifiser)  

 
Ønsket idrettshall/svømmehall

1. Prioritet:
2. Prioritet:
3. Prioritet:

Dersom lag søker om bruk av flere idrettshaller/svømmehaller på vegne av ulike grupper, må det fylles ut ett skjema for hvert treningssted.

Følgende tid/dag ønskes:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Fra klokken *
Til klokken
Størrelse av hall **
* NB! Svømmehaller kan søkes fra 15:00, øvrige haller søkes fra kl. 16:00. Evt. benytt kommentarfeltet.
**NB! Sørbøhallen og Figgjohallen kan deles i 2 deler. Vågen og Giskehallen 2 i 3 deler. Bogafjellhallen kan deles i 2 deler i tillegg til 3 deler. De øvrige idrettshallene kan deles i 4 deler.

Vi ønsker å bli vurdert på andre klokkeslett / dager dersom vårt førstevalg ikke kan tildeles (kryss av)

Vi skal starte trening: (oppgi dato (dd.mm.åååå) dersom denne er senere enn når anleggene åpnes 19.08.2019.)

Vi skal avslutte trening: (oppgi dato (dd.mm.åååå) dersom denne er før anleggene stenges - hhv 30.04.2020 for idrettshallene og 21.06.2020 for svømmehallene.)

Oppgi de treningsgrupper som skal benytte idrettshallen/svømmehallen:

Type lag/nivå Alder Antall personer Aktivitet Antall økter pr. uke Varighet pr. økt

Særlige opplysninger (max 1000 Tegn - tegn igjen):

Det bekreftes at alle opplysninger gitt i denne søknaden er korrekte, og at styret i laget/foreningen har sendt denne søknaden:

Disse opplysninger bekreftes av leder: (skriv inn navn):