Søknad om kommunale idrettshaller/svømmehaller til arrangement sesongen 2019/2020

Laget/foreningens navn:
v/ leder:
Laget/foreningens adresse:
Postnr. Poststed
Lagets e-post adresse
Kontaktperson:
Telefon arb Telefon priv Mobil
Type lag/forening (merk av):
Idrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Bedriftsidrettslag, medlem i Norges idrettsforbund  
Mosjonsgruppe med eget styre  
Annen kulturorganisasjon med eget styre  
Aktivitet i regi av Sandnes kommune  
Annen organisasjon (spesifiser)  

Type arrangement:
Forventet antall deltakere:
Forventet antall tilskuere:

FASTE ÅPNINGSTIDER
0800-2300 hverdager
1000-1700 lørdager
1100-1800 søndager
Ved evt. leie utover disse tidspunkt vil det påfalle leiebetaling i.h.t. kommunens betalingsreglement.

Hall/basseng Dato
(dd.mm.åååå)
Ukedag Fra klokke
(tt:mm)
Til klokke
(tt:mm)
Husk å søke om nødvendig tid til klargjøring og etterarbeid.

Kort beskrivelse av arrangementet (max 1000 Tegn - tegn igjen):

Det bekreftes at alle opplysninger gitt i denne søknaden er korrekte, og at styret i laget/foreningen har sendt denne søknaden:

Disse opplysninger bekreftes av leder: (skriv inn navn):